Sälja bostad tryggt och säkert

TÄNKER DU SÄLJA?

Som säljare vill Du genomföra en trygg och säker försäljning. Kontakta därför alltid Din fastighetsmäklare.

Vår gedigna kunskap om den lokala marknaden gör att Du får ut rätt pris för Din bostad.

Vi når ut till en stor kundkrets och vet, genom erfarenheter och kontakter, vilket marknadsföringsmedium som passar just Din fastighet eller bostadsrätt.

Vi kan också hjälpa Din blivande köpare till en fördelaktig finansiering, så att han eller hon ges möjlighet att köpa just Din bostad.

Vi ger dig råd om hur detta går till.

HUR GÅR DET TILL?

Fastighetsmäklaren har en ansvarsförsäkring, som ger Dig trygghet. Vi kan också erbjuda en försäkring avseende dolda fel – vilket ger ytterligare trygghet.

Kontakta oss för information.

VID FÖRSTA BESÖKET

Berättar vi hur fastigheten/bostadsrätten marknadsförs samt ber Dig lämna kopior av handlingar, bland annat:

• Ritningar
• Tomtkartor
• Lånehandlingar
• Servitutsavtal
• Sammanställning av Dina driftskostnader

ALDSTENS I KARLSKRONA

OBJEKTSBESKRIVNING

Var noggrann med att ange korrekta uppgifter. Läs alltid igenom och godkänn beskrivningen innan försäljningsarbetet startar. Det är objektsbeskrivningen som ligger till grund för om köparen blir intresserad av Din fastighet/bostadsrätt samt om denne till slut köper den eller ej.

FÖRMEDLINGSUPPDRAGET

Skall alltid vara skriftligt och det skall klart framgå vilka villkor som gäller mellan parterna, bland annat vad gäller ersättning, uppdragstidens längd och innebörd.

MÄKLAREN SAMMANFÖR SÄLJARE OCH KÖPARE

Följ Din mäklares råd och var mycket noggrann med att upplysa köparen om allt Du känner till om fastigheten.

Undanhåll ingen information – fel kommer fram förr eller senare och då kan det vara betydligt svårare att komma tillrätta med eventuella problem.

Din mäklare kan ge dig information om säljarens ansvar för fastighetens / bostadsrättens skick med mera.

AVSLUT

När Du och köparen är överens om att ingå avtal, upprättar vi de för affären nödvändiga handlingarna, såsom;

  • Köpekontrakt
  • Köpebrev
  • Likvidavräkning m.m.

Genom hela förmedlingsverksamheten skall Du känna att Din mäklare tryggt och säkert lotsar Dig fram till en bra affär. Om någonting rörande Din försäljning känns oklart, skall Du med förtroende kunna vända Dig till oss för en förklaring.

LYCKA TILL MED DIN FÖRSÄLJNING!